Kategoriler
Genel

Kombi Çalışıyor Petekler Isınmıyor Ne Yapmalıyız?

Kombi Çalışıyor Petekler Isınmıyor Ne Yapmalıyız?

Kombi çalışıyor petekler ısınmıyorsa bu durumun bir kaç farklı sorundan kaynaklandığını belirtmek isteriz. Bu sorunların bazılarında kombi çalışıyor petekler ısınmıyor olabileceği gibi birden fazla sorun da aynı anda meydana gelebilmektedir.

Kombi çalışıyor petekleri ısıtmıyorsa bu sorun birkaç farklı sebepten kaynaklanıyor olabilir;
Doğalgazdan kaynaklı sorun,
Kombi basıncından kaynaklı sorun,
Kombi filtresinden kaynaklanan sorun,
Peteklerden kaynaklanan sorun,
Kalorifer borularından kaynaklı sorun
Olmak üzere bir kaç farklı sebepten ötürü kombi çalıştığı halde petekleri ısıtmıyor olabilir. Bu sorunları tek tek inceleyelim.

Doğalgazdan Dolayı Kombi Çalışıyor Petekler Isınmıyor
Bilindiği gibi kullandığımız kombiler doğalgaz ve elektrik birleşimi ile çalışan makinelerdir. Elektrik veya doğalgazdan herhangi biri eksik olursa kombi çalışmaz. Elektrikle ilgili bir sorun olması durumunda, kombi gösterge paneli kapanır ve elektrik olmadığını rahatlıkla anlarız.

Doğalgaz kesintisi durumunda ise gösterge paneline bakılmazsa, kombinin çalıştığını sanabilirsiniz. Oysa gösterge panelinde bir ikaz göstergesi belirir, dikkat edilmezse kombinin çalıştığı zannedebiliriz. Bu gibi durumlarda gösterge paneline dikkatli bakılmalıdır. Doğalgaz ikaz işareti varsa, doğalgaz vanasının açık olduğundan emin olmalıyız. Doğalgaz vanasını açtıktan sonra sorununuz çözülecektir. Bazı kombi markalarında, gaz vanasını açtıktan sonra kombiyi yeniden başlatmanız gerekebilir.

Kombi Basıncından Dolayı Kombi Çalışıyor Petekler Isınmıyor
Kombiler, kalorifer sistemi içindeki suyu ısıtarak peteklere gönderilmesi ile çalışır. Bu işlem kombi açık olduğu sürece devam eder.

Kalorifer sisteminin içinde bulunan suyun basıncı belli bir seviyenin altına düşmemelidir. Düşmesi durumunda kombi pompası gereksiz yere enerji harcayacaktır. Ancak kombi üreticileri, kombi pompasının gereksiz yere çalışmasını engellemek için güvenlik önlemi almışlardır. Kombi basıncı belli bir seviyenin altına düşerse, kombi çalışmayı durdurur. Bu güvenlik tedbiri standart olarak bütün kombilerde bulunmaktadır.

Kombi çalışıyor petekler ısınmıyorsa kombi basıncını kontrol etmelisiniz. Çünkü kombi basıncı düşerse kombi gösterge paneline bakmadığınız sürece fark edemezsiniz ve kombi çalıştığı halde petekler ısınmıyor sanırsınız.

Kombilerin altında, su takviye vanası bulunmaktadır. Su takviye vanasını saat yönünün tersine çevirerek kombi basıncını 1,5 bar seviyelerine getirebilirsiniz. Kombi basıncını uygun değerlere getirdikten sonra kombiyi tekrar çalıştırmanız gerekebilir. Böylece petekler ısınmaya başlar.

Kombi basıncı dışında, kombi termostatından kaynaklı bir sorunda söz konusu olabilir. Kombi termostatı derecesi düşükse petekler ısınmaz. Bunun için kombi termostat derecesini yükseltmelisiniz.

Kombi Filtresinden Dolayı Kombi Çalışıyor Petekler Isınmıyor
Kombilerin altında kombi filtreleri bulunmaktadır. Filtrelerin görevi ise dönüş suyunun kombi içine yabancı cisimleri taşımasını engellemektir. Böylece kombiyi olası arızalardan korumaktadır.

Kombi filtresi uzun süre kontrol edilmezse yabancı cisimler birikip, suyun kombiye giriş kısmını tıkarlar. Tıkanıklık yüzünden suyun dolaşımı durur ve peteklerin ısınması mümkün olmaz. Siz kombi çalışıyor petekler ısınmıyor sanırsınız ancak suyun dolaşımı durmuştur bu yüzden petekler ısınmaz.

Kombi filtresinin çıkarılıp temizlenmesi gerekmektedir. Ancak kombi filtresini çıkarırsanız kombi içindeki su dışarı çıkacaktır. Öncelikle kalorifer tesisatı içindeki suyu boşaltmalısınız. Bunun için; bazı tesisat sistemlerinde banyoda veya balkonda su tahliye musluğu bulunur. Musluğu açarak kalorifer tesisatı içindeki suyu boşaltabilirsiniz. Su tahliye musluğu yoksa herhangi bir peteğin alt kısmında bulunan purjör vanasını açarak suyu boşaltabilirsiniz.

Kombinin altıda kolektör varsa, suyu boşaltmanıza gerek yoktur. Kolektörün, su giriş çıkış vanalarını kapatarak filtreyi çıkarabilirsiniz. Kombi filtresini diş fırçası yardımı ile çeşme önünde yıkayınız. Kesinlikle deterjan kullanmayınız.

Kombi filtresini temizledikten sonra, yerine takınız ve kombi suyunu boşaltmışsanız, kombi altında bulunan su takviye vanasını açarak, kombiye su ilave ediniz. Kombi bar göstergesini kontrol ederek 1,5 bar seviyesine gelinceye kadar su takviye vanasını kapatmayınız. 1,5 bar seviyesine geldikten sonra musluğu kapatabilirsiniz. Bu işlemleri yaparak peteklerin ısınmasını sağlayabilirsiniz.

Peteklerden Dolayı Kombi Çalışıyor Petekler Isınmıyor
Peteklerden kaynaklanan sorunlarda ilk bakılması gereken peteklerin vanalarıdır. Petek vanalarının açık olduğundan emin olmalısınız. Hem giriş hem çıkış vanalarını kontrol ediniz.

Petek içinde dolaşan su, zamanla peteğin içinde tortu birikmesine sebep olur. Tortular dibe çöker. Bazen petek içinde, su çıkış kısmını tıkar. Tıkama meydana geldikten sonra petek ısınmaz.

Petek içindeki tortuların temizlenmesi için petek temizliği yaptırmanız gerekir. Ayrıca petek temizliği yapıldığı sırada (Alüminyum petekler hariç) petekler sökülmez, evinizde hiçbir tadilat çalışması yapılmaz.

Kalorifer Borularından Dolayı Kombi Çalışıyor Petekler Isınmıyor
Kalorifer tesisatının içindeki su zamanla peteklerin içinde tortu birikmesine sebep olduğunu belirtmiştik. Petek içindeki tortuların bir kısmı kalorifer borularının tıkanmasına da sebep olmaktadır. Tortu dışında sudaki kireçlenme de kalorifer borularını tıkayabilmektedir. Tıkanan kısım üzerinde ne kadar petek varsa bu olumsuz durumdan etkilenir ve ısınmaz. Kalorifer borularındaki tıkanıklık, kombinin hemen çıkış kısmında meydana gelmişse, daire içindeki bütün petekleri etkiler ve ısınmaz.

Kalorifer borularında meydana gelen tıkanıklıkları petek temizliği yaptırarak giderebilirsiniz. Petek temizliği sadece tıkanıklıkları açmakla kalmaz, sisteminizin korunmasına da yardımcı olur. Ayrıca kullanılan kimyasal ilaç sayesinde, kalorifer borularında meydana gelen kılcal çatlakların tamiri de mümkün olur.

Petek Temizliğinin Faydaları
Petek temizliği, 2 yılda bir yapılması gereken bakım çalışmasıdır.

Petek temizliği yaptırarak, kombinizin ömrünü uzatmış olursunuz. Sistem içindeki yabancı cisimler temizlendiği için kombi pompası, suyu daha rahat pompalar ve pompa daha az yıpranmış olur.
Petek temizliği sayesinde, peteklerin içindeki yabancı cisimler temizlendiği için daha az enerji ile yüksek verim elde edilir.
Petek temizliği kalorifer borularındaki yabancı cisimleri temizlemekle kalmaz aynı zamanda borularda meydana gelmiş olan çatlakları da onarmış olur. İlerde olası su kaçakları da önlenmiş olur.
Petek temizliği yapıldıktan sonra kombi filtresi de temizlenir. Böylece kombi filtresinin dolarak suyun akışını engellemesi önlenmiş olur.
Kombi tesisatının içindeki su değiştirilmiş olur ve suyun kireçlenmesi engellenir.
Petek temizliği sırasında kullanılan koruyucu kimyasal sayesinde, kombi eşanjöründe meydana gelen kireçlenme temizlenmiş olur.
Petek temizliğinin bir diğer faydası da şüphesiz peteklerinizin ömrünü uzatmasıdır.
Petek temizliğini ihmal etmeyin.

Bir cevap yazın